shevica

Вижте нашите снимки от различни зали и събития :

picture
Коледен банкет в Парк Хотел Москва, 21.12.2014
picture
Група за деца към ч-ще
"Г. Бенковски", гр. Бенковски
picture
Коледен концерт в гр. Сливница, 14.12.2014
picture
Концерт "Приказка за танца", 2014
picture
Фолклорен танцов състав "Сливница"
picture
Събития с участие на фолклорен танцов състав
"В Шоплука"
picture
Събития с участие на фолклорен танцов състав "Нови Искър"
picture
Събор в шоплука, 2014
picture
На репетиция в залата
picture
Петгодишнина на школата - Предела, 2013
picture
Събития с участие на групата при 114 ОДЗ "Светулка"
picture
Събития с участие на групата при 32 ЦДГ "Светлина"
picture
Събития с участие на групата при 37 ОДЗ "Простор"
picture
Събития с участие на фолклорен танцов състав при Първа Английска Гимназия
picture
Събития с участие на фолклорен танцов състав при Спортен клуб "Ритмика"